About

 Biyografi (TR)

Doç. Dr. Sevgi Gezici, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini üniversite birinciliği derecesi ile Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında 2011 yılında yüksek lisans ve 2017 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında Amerika, Texas A&M Üniversitesi, Disiplinlerarası Yaşam Bilimleri Fakültesi, Araştırma Merkezi’nde kısa süreli misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince, TÜBİTAK tarafından Bilim Adamı Yetiştirme Bursu ile ödüllendirilmiştir. Doktora sonrası araştırmacı olarak Japonya, Kumamoto Üniversitesi, Eczacılık ve Yaşam Bilimleri Fakültesi’nde bulunmuştur. Dr. Gezici’nin başlıca yazar veya ortak yazar olarak yer aldığı 150’den fazla makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Yapmış olduğu bazı makaleler TÜBİTAK tarafından yayın teşvik ödülüne layık görülmüştür. Katılımcı, düzenleme ve bilim kurulu üyesi olarak ulusal/uluslararası düzeyde pek çok toplantı, kongre, sempozyum ve kursa katılmıştır. Ayrıca, Amerika, Japonya, Slovakya, İran, İspanya, Ukrayna, Tunus, Portekiz, Mısır, Rusya, Hindistan, Bulgaristan, Çin, İtalya, Tayland, Türkiye vb. pek çok ülkede düzenlenen uluslararası toplantı ve kongrelerde davetli konuşmacı olarak konferanslar vermiştir. 

Araştırma Alanları: Moleküler Kanser Biyolojisi, İnsan Genetiği, Kanser Genetiği, Apoptoz ve Sinyal Yolakları, Proteomiks, Biyoinformatik, Klinik Proteomiks, Tıbbi Biyoloji, Mutasyon Analizi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, In vitro ve In vivo Antikanser ve Antitümör Araştırmaları.

Biography (EN):

Dr. Sevgi Gezici has been working as a position of associate professor at Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology and Genetics. After receiving her bachelor degrees in Gaziantep University, Department of Biology between 2005-2009, she earned her M.Sc. and Ph.D. degrees in 2011 and 2017, respectively, Molecular Biology and Genetics at Gaziantep University, Turkey. During her Ph.D. studies, she got acceptance from Texas A&M University, Faculty of Life Sciences Research Center, and continued her Ph.D. studies in the United States of America for a short period in 2014.   She has been a postdoctoral fellow at Kumamoto University, Department of Life Sciences, Japan. Additionally, during her M.Sc. and Ph.D. studies, she was awarded with TUBITAK scholarships. Dr. Gezici has authored or co-authored in more than 200 papers in peer-reviewed journals, and national/international meetings. She has attended many organizations as an attendee, a scientific committee and an organizing committee member in national/international congress, meetings and course. She has also given invited talks in international meetings and congress in the USA, Japan, Slovakia, Iran, Spain, Ukraine, Tunisia, Portugal, Egypt, Russia, India, Bulgaria, China, Italy, Spain, Thailand, and Turkey etc.

Research Interest: Molecular Biology of Cancer, Human Genetics, Cancer Genetics, Apoptosis and Signaling Pathways, Proteomics, Bioinformatics, Clinical Proteomics, Medical Biology, Mutation Analysis of DNA & RNA, Medicinal & Aromatic Plants, In vivo and In vitro Anticancer and Antitumor Researches.

Detaylı özgeçmiş için tıklayınız. Please you can click for the detail information.